JAP, Japans Samfund: Populærkultur og sociale strukturer (E19)

Kursusindhold

Dette kursus vil dels introducere bredt til studiet af Japans moderne samfund og dels gå i dybden med spørgsmålet om social organisation og populærkulturelle fænomener så som manga, anime, ungdomskultur og fritidsaktiviteter. Der arbejdes med emiske og etiske teorier om den japanske form for social organisation, samt med ideer om populærkultur som subversiv og med teorier om den stadig mere komplekse kommercialisering af kunst- og kulturprodukter som en ensretning af kultur. Vi skal se, hvordan kulturens producenter såvel som forbrugere indgår i disse processer med forskellige dagsordener. Vi vil også se på, hvordan disse udtryk og dagsordner spiller sammen med den samfundsmæssige opbygning og strømninger i det moderne Japan, samt opbygge en mere general viden om det japansk samfund.

Engelsk titel

Japanese society: Popular Culture and Social Structure

Uddannelse

Udbydes efter:

 • Studieordning for Asienstudier på bachelorniveau med centralt fag i Indologi, Indonesisk/​Sydøstasienstudier, Japanstudier, Kinastudier, Koreastudier, Thai/Sydøstasienstudier eller Tibetologi, 2015-ordningen
 • Fagstudieordning for bachelortilvalg på asienstudier (japanstudier, kinastudier, koreastudier og Moderne Indien og Sydasienstudier)
  2019-ordningen
Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Japanstudier realia 1 (aktivitetskode HJAB00831E)
Japanstudier realia 2 (aktivitetskode HJAB00871E)

BA Tilvalg 2019-studieordning:
Japanstudier Realia A (aktivitetskode HJAB10211E) 
Japanstudier Realia B (aktivitetskode HJAB10221E)

Holdundervisning, gruppearbejde og vejledning

Se kursusplan i Absalongrupperum

Dette kursus kræver en tilmelding til kurset HTOR0100EU ASIEN, Metodekursus på Asienstudier - forbindes med realiakursus for at opnå 6 timers undervisning. Det gælder også tilvalgsstuderende.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Forelæsninger
 • 84
 • Total
 • 412,5