Remediering og digitalisering, Konstituerende valg B1

Kursusindhold

Kurset sætter fokus på udfordringer, muligheder og problemstillinger i transformationen fra analog til digital og på relationerne mellem mediesystemer og modaliteter. Vi læser teorier af særlig relevans for en forståelse af nutidens remediering og digitalisering af kultur og samfund. Analoge og digitale medieparadigmers betydning for videns- og kulturformidling er et yderligere tema på kurset. Endelig undersøger kurset digitale, mobile og sociale mediers styrker og svagheder i videns- og kulturformidling - og hvordan man selv kan anvende og skabe forskellige medieprodukter til videns- og kulturformidling.

På kurset undersøger vi en række udvalgte områder og temaer, såsom digitale tekstformater og litteraturformer for børn og voksne, ligesom digital læsning, læring, didaktik, dannelse og kritik er fremtrædende temaer, der udforskes nærmere.

Engelsk titel

Remediation and Digization, Constituent elective B1

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • teorier om remediering og digitalisering i relation til kultur og samfund
 • remedieringens og digitaliseringens betydning for videns- og kulturformidling.
 • digitale, mobile og sociale medier som bærende for videns- og kulturformidling

 

Færdigheder i at

 • diskutere og sammenligne forskellige teorier om remediering og digitalisering i relation til videns- og kulturformidling
 • analysere og vurdere anvendelsen af digitale medier til videns- og kulturformidling
 • forstå, anvende og skabe forskellige medieproduktion til videns- og kulturformidling

 

Kompetencer i at

 • kritisk vurdere og diskutere remediering og digitalisering
 • selvstændigt og på et videnskabeligt grundlag kunne analysere og vurdere problemstillinger inden for remediering og digitalisering i relation til videns- og kulturformidling.

Kurset omfatter bl.a. forelæsninger, case-undervisning samt plenum- og gruppe-diskussioner.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bolter, J. & Grusin, R. (1999). Remediation. Understanding New Media. MIT Press
 • Baron, N. (2015). Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World. Oxford University Press
 • Murray, Simone S. (2018). The Digital Literary Sphere. Reading, Writing, and Selling Books in the Internet Era. Johns Hopkims
 • Rustad, H. K. (2012). Digital litteratur - en innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: 16-20 normalsider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 234,8
 • Total
 • 410,8

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVK03591U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen.
Kapacitet
42 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Helene Høyrup   (6-807a7d3b3a3b49717e7637747e376d74)
Underviser

Helene Høyrup, Gitte Balling

Gemt den 29-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students