Kulturens institutioner og aktører-BATV

Kursusindhold

Med fokus på formidlingsstrategier og brugere introducerer dette kursus bredt til ABM-institutioner, dvs. arkiver, biblioteker og museer, samt andre offentlige og private aktører, som beskæftiger sig med indsamling og formidling af kultur og kulturarv. Deltagelse, inddragelse, DIY, co-creation, mangfoldighed m.m. er væsentlige begreber, når formidlingsstrategier diskuteres i dag. Sådan har det ikke altid været. For at belyse forandringer før og nu kommer kurset med brug af forskellige teorier og begreber omkring eksempelvis digital teknologi, skiftende brugerforståelser, kulturpolitisk regulering og evaluering samt forholdet mellem oplysning og oplevelse. Både nationale og internationale eksempler inddrages.

Engelsk titel

Institutions and Agents in the Cultural Field

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturfeltets og kulturinstitutionernes udvikling særligt i relation til digitalisering, dannelse og demokrati
 • kulturvaner og brugerstudier
 • formidlingsstrategier, herunder digitale, deres historie og udvikling.

 

Færdigheder i at

 • identificere og vurdere problemstillinger i relation til kulturfeltets og kulturinstitutionernes udvikling, herunder den digitale udvikling
 • analysere forskellige formidlingsstrategier i forhold til befolkningens kulturvaner og relevante brugerstudier.

 

Kompetencer i at

 • belyse kulturfeltets og kulturinstitutionernes udvikling ud fra forskellige teorier og begreber
 • omsætte analyser af problemstillinger i relation til ABM-institutionernes rolle og udfordringer til handlingsforslag
 • evaluere formidlingsstrategier ud fra viden om ABM-institutionerne, befolkningens kulturvaner og relevante bruger-studier.

Holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, cases, skriveøvelser og feedback

Ex. på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • Casper Hvenegaard Rasmussen: Formidlingsstrategier: En grundbog om kulturinstitutioners formidling. Samfundslitteratur, 2016
 • Per Mangset og Ole Marius Hylland: Kulturpolitikk: Organisering, legitimering og praksis. Universitetsforlaget, 2017
 • Geoffrey Crossick og Patrycja Kaszynska: Understanding the value of arts & culture. Arts & Humanities Research Council, 2016
 • Kristian Himmelstrup: Kulturformidling. Grundbog i kulturens former og institutioner. Hans Reitzels forlag, 2013.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider
Se særlige prøvebestemmelser i kursusbeskrivelsen i fagstudieordning BA-TV STO 2019 https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_batv
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamen
 • 80
 • Forberedelse
 • 246,8
 • Total
 • 410,8

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB10291U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen
Kapacitet
30 studerende
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Casper Hvenegaard Rasmussen   (21-6c37717f6e776e706a6a7b6d7b6a7c767e7c7c6e7749717e7637747e376d74)
Underviser

Casper Hvenegaard Rasmussen, Hans Dam Christensen og Nan Dahlkild

Gemt den 22-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students