Design og formidling

Kursusindhold

Det overordnede mål med modulet "Design og formidling" er at analysere samspil mellem brugere og formidlingsrum i en fysisk, digital og social kontekst, herunder hvordan design og formidling i forskellige typer formidlingsrum påvirker brugeres handlemuligheder og adfærdsmønstre. Eksempler på formidlingsrum på modulet er byrum, lokative medier, sociale medier, intranet, museer og biblioteker. Modulet omfatter teoretiske, metodiske og praktiske tilgange og problemstillinger, der giver indblik i samspillet mellem forskellige typer brugere og deres handlemuligheder og adfærdsmønstre i forskellige typer formidlingsrum. I modulet lægges der vægt på at diskutere implikationer af samspillet mellem brugere og formidlingsrum, herunder teoretiske og metodiske forudsætninger og konsekvenser i forhold til både forskning og praktisk anvendelse.

Engelsk titel

Design and Communication

Målbeskrivelse

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • målgruppe-analyser og evalueringsmetoder
 • sammenhænge mellem en problemstilling fra praksis og udfordringer i udvikling af en løsning eller et produkt på baggrund af entreprenøriel tænkning
 • undersøgelses- og analysemetoder i formidlingsdesign.

 

Færdigheder i at

 • identificere en relevant problemstilling inden for formidlingsdesign
 • vurdere anvendeligheden af forskellige formidlingsdesigns i spændet mellem kontekst, indhold og målstrupper
 • tilrettelægge og gennemføre en designproces i relation til et konkret formidlingsprojekt
 • vurdere anvendeligheden af centrale undersøgelses- og analysemetoder til udvikling af formidlingsdesign.

 

Kompetencer i at

 • planlægge, organisere, styre og evaluere et designprojekt gennem anvendelse af projektstyringsmetoder og -værktøjer
 • tænke og arbejde entreprenørielt og projektorienteret
 • formidle projektideer til relevante målstrupper og beslutningstagere.

Holdundervisning, forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, diskussioner, vejledning, fremlæggelser og feedback

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bogers, T. & Björneborn, L. (2013). Micro-serendipity: Meaningful coincidences in everyday life shared on Twitter. Proceedings of iConference 2013, pp. 196-208.
 • Fisher, K.E.; Landry, C.F. & Naumer, C. (2007). Social spaces, casual interactions, meaningful exchanges: ‘information ground’ characteristics based on the college student experience. Information Research, 12(2): paper 291. 
 • Folkmann, M.N. (2016). Designkultur : Teoretiske perspektiver på design. Samfundslitteratur.
 • Jones, W. (2010). Personal Information Management (PIM). In: Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3. ed. pp. 4137-4147. New York: CRC Press.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende må medbringe det opgivne pensum samt det indleverede materiale til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • Total
 • 410,8