Digital kulturarv

Kursusindhold

Kurset Digital Kulturarv tager udgangspunkt i hvordan kulturarv udmønter sig digitalt, både online, blandt offentligheden og inden for forskellige kulturinstitutioners rammer (Arkiver, Biblioteker, og Museer). Hvordan forskere, fagfolk og amatører bruger og formidler kulturarvs data på digitale platforme, såvel som hvordan internettet og mobil teknologi ændre den måde vi alle interagere med kulturarv på.

De studerende kommer til at arbejde med forskellige cases, hvor de både skal analysere og reflektere over, hvordan der arbejdes med digital kulturarv samt hvilke muligheder og udfordringer, der findes her. F.eks. hvordan kulturinstitutioner udvikler digitale formidlingsstrategier på sociale medier og hvordan dette spiller sammen med formidling i det fysiske rum. Derudover vil der være praktiske øvelser i at arbejde med kulturarvs datasæt og de studerende kommer til at undersøge, hvordan der arbejdes med åbne data i kulturarvssektoren.

 

Engelsk titel

Digital Heritage

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Digitale værktøjer, platforme og datasæt der bruges i forbindelse med formidling af kulturarven
 • udfordringer og perspektiver i online deling af kulturarvsmateriale og åbne data
 • samspillet mellem digital formidling og formidling i det fysiske rum

 

Færdigheder i at

 • redegøre for forskelle og ligheder mellem arkiver, biblioteker og museer i forhold til deres brug af digitale værktøjer og data
 • analysere digitale værktøjer, platforme og datasæt brugt i formidling af kulturarven
 • producere datavisualisering, interaktionsdesign, eller database af et digitalt kulturarvsmateriale.

 

Kompetencer i at

 • vurdere mulige løsninger i forbindelse med digital formidling af et kulturarvsmateriale
 • evaluere en formidlingsstrategi af et kulturarvsmateriale på en digital platform
 • reflektere over muligheder og udfordringer i forbindelse med digital formidling af kulturarv.

Holdundervisning, mundtlige oplæg, praktiske øvelser, feedback, ekskursioner.

Eksempler på litteratur:

 • Cameron, F. & Kenderdine, S. (Eds.). (2007). Theorizing digital cultural heritage: a critical discourse, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

 • Marty, P. F., & Kazmer, M. M. (Eds.). (2011). Involving users in the co-construction of digital knowledge in libraries, archives, and museums. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press.

 • Roued-Cunliffe, H., & Copeland, A. J. (Eds.). (2017). Participatory heritage. London: Facet Publishing.

 • Ruthven, I., & Chowdhury, G. G. (Eds.). (2015). Cultural heritage information: access and management. London: Facet Publishing.

 • Sanderhoff, M. (Ed.). (2014). Sharing is Caring: Openness and Sharing in the Cultural Heritage Sector. Kbh: Statens Museum for Kunst.

Noget af undervisningen vil ske på Engelsk

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Den bundne hjemmeopgave består af 3-5 spørgsmål, som alle skal besvares. Mindst ét af spørgsmålene involverer brugen af åbne data og digitale formidlingsstrategier.

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 120
 • Eksamensforberedelse
 • 205,8
 • Total
 • 410,8