Søgning og vidensorganisation

Kursusindhold

Kurset introducerer grundlæggende begreber, teorier og metoder indenfor informationssøgning og vidensorganisation.  Kurset giver de studerende: i) en forståelse for kategorier og begreber, og deres forankring i sprog, kultur og kognition, ii) en forståelse for vidensorganisation i teori og praksis, samt iii) en forståelse for hvorledes brugere og brugskontekst påvirker design af informationssystemer. Kurset tematiserer tillige hvorledes søgning og vidensorganisation knytter sig til informationsarkitektur, metadata og standarder på Internettet. 

Engelsk titel

Searching and Knowledge Organization

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

 • Centrale begreber og teorier om informationssøgning og vidensorganisation
 • principper for kategorisering og klassifikation
 • brugeres informationspraksis

 

Færdigheder i at

 • Redegøre for metoder til undersøgelse af informationspraksis
 • analysere informationsbehov, foretage søgning og analysere søgeresultater
 • designe en informationsarkitektur.

 

Kompetencer i at

 • Planlægge og udføre informationssøgning, -analyse og vidensorganisation
 • evaluere informationssøgnings- og vidensorganisationssystemer.

Holdundervisning, gruppeøvelser, studenteroplæg, workshops, feedback

Eksempler på litteratur:

 • Day, R. E. (2014). Indexing it all, the subject in the age of documentation, information, and data (M. Buckland, J. Furner, & M. Krajewski Eds.). Cambridge, MA: MIT Press.
 • Lakoff, G. (1987). Women, fire, and dangerous things : what categories reveal about the mind. Chicago: University of Chicago Press.
 • Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015). Information Architecture: For the web and beyond (4 ed.): O’Reilly.
 • Seidl, M., Scholz, M., Huemer, C., & Kappel, G. (2015). UML@ Classroom. An introduction to object-oriented modeling Heidelberg: Springer.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Eksaminationssprog: Dansk
Portfolioen består af en række bundne opgaver, der stilles i løbet af semesteret. Se prøvebestemmelser i fagstudieordningen under kursusbeskrivelsen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 80
 • Eksamensforberedelse
 • 245,8
 • Total
 • 410,8

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00261U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skema under kursusbeskrivelsen.
Kapacitet
42 deltagere
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Martin Muderspach Thellefsen   (17-6f6374766b7030766a676e6e6768756770426a776f306d7730666d)
Underviser

Martin Muderspach Thellefsen og Per Hasle

Gemt den 30-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students