Platforme og systemer

Kursusindhold

Kurset ”Platforme og Systemer” giver et indblik i de centrale begreber vedrørende internet- og netværksteknologi. Kurset efterstræber at udvikle grundlæggende forståelse af koncepter inden for internettets teknologi herunder tingenes internet (internet of things). Kurset vil endvidere indføre de studerende i elementære færdigheder og kundskaber i programmering. Via en kombination af forelæsninger og øvelser skal deltagerne tilegne sig indsigt i søgemaskiner, anbefalingssystemer, datavisualiseringssystemer samt basal programmering. Efter kurset vil de studerende være i stand til, at evaluere og indgå i dialog omkring potentialer, betingelser og virkninger for systemer og platforme, når det gælder anvendeligheden af internet og netværksbaseret informationsteknologi.

Engelsk titel

Platforms and Systems

Målbeskrivelse

Faglige mål:

Ved prøven kan den studerende demonstrere:


Viden om og forståelse af

  • Teknologien bag internettet, samt nyere netværksteknologier
  • Søgemaskiner, recommender systems og informationsvidualisering
  • grundelementer i Internet-of-things.

 

Færdigheder i at

  • redegøre for teknologien bag konkrete internetanvendelser
  • programmere IT-løsninger, såsom databaser, apps eller dynamiske websider
  • visualisere information som redskab til formidling

 

Kompetencer i at

  • identificere og diskutere muligheder og begrænsninger i anvendelser af inernettets teknologi
  • vurdere konsekvenser af platforme og systemer for informationspraksisser på internettet.

Holdundervisning, forelæsninger, workshops, øvelser. Dele af undervisningen vil ske på Engelsk

Eksempler på litteratur:

  • Healy, K. 2018. Data Visualization. A Practical Introduction. Princeton University Press.
  • Rhee, M. Y. 2013. Wireless Mobile Internet Security, 2nd. edition. Wiley.
  • Tsiatsis, V. et al. 2019. Internet of Things: Technologies and Applications for a New Age of Intelligence, 2nd Edition. Academic Press.

Noget af undervisningen vil ske på Engelsk

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Bunden 7-dages hjemmeopgave. Se særlige prøvebestemmelser under kursusbeskrivelsen i Fagstudieordningen https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsvidenskab_og_kulturformidling_ba_2018
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Eksamen
  • 120
  • Forberedelse
  • 206,8
  • Total
  • 410,8