Videnskabsteori: Information

Kursusindhold

Kurset 'Videnskabsteori: Information' behandler videnskabsteoretiske debatter og positioner indenfor det brede felt informationsstudier. Kurset vil eksemplicere videnskabsteoretiske debatter, positioner og argumenter i informationsforskningen. Igennem bl.a nærlæsning af videnskabelige tekster indenfor feltet vil vi lave øvelser i, hvordan og hvad der karakteriserer en given videnskabsteoretisk position i en tekst. Ligeledes igennem nærlæsninger vil øve, hvordan man selv læser og skriver en videnskabelig tekst. 

Engelsk titel

Theory of Science: Information

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • informationsstudiers historie, videnskabsteoretiske positioner og begreber inden for informationsstudier
 • akademisk vidensproduktion og skrivning.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere videnskabsteoretiske positioner og begreber
 • redegøre for og diskutere positioner og begreber inden for informationsstudier
 • udarbejde en tekst, der lever op til akademiske standarder for vidensproduktion.

 

Kompetencer i at

 • identificere videnskabsteoretiske positioner inden for informationsstudier
 • analysere en videnskabsteoretisk problemstilling inden for informationsstudier
 • skrive og argumentere akademisk.

Oplæg, øvelser, tekstlæsninger, gruppearbejde, studenterfremlæggelser

Ex. på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori. En indføring. Red. Søren Juul og Kirsten Bransholm Pedersen
 • They Say, I say. The Moves That Matter in Academic Writing. Gerald Graff & Cathy Birkenstein. 3rd Edition, 2014
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider ved en individuel besvarelse. Der gives 7 dage til besvarelsen. Se særlige bestemmelser under kursusbeskrivelsen i fagstudieordning 2019 https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​informationsstudier/​informationsstudier_ba
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • Holdundervisning
 • 85
 • Total
 • 410,8