Bachelorprojekt

Kursusindhold

Bachelorprojektet er normeret til 15 ECTS og er placeret på det tredje studieår i bachelorforløbet, dvs. på 5. eller 6.semester. Målet er, at den studerende gennem projektet demonstrerer evne til selvstændigt og kritisk at anvende fagets teorier og metoder på en selvvalgt teoretisk eller praktisk problemstilling inden for informationsvidenskab og kulturformidling. Bachelorprojektet skal endvidere afspejle, at den studerende er i stand til at søge, vurdere og anvende den væsentligste forskning/litteratur og andre materialer, der er relevante for projektets emne.

 

Engelsk titel

Bachelor's project

Vejledning efter behov

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Hjemmeopgave og mundtlig prøve:
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk. Hvis hjemmeopgaven er skrevet på dansk, skal resuméet være på på engelsk.
Resuméet indgår i helhedsbedømmelsen. Den studerendes stave- og formuleringsevne
indgår i den samlede bedømmelse med vægten 5 %, og det faglige
indhold vægtes med 95 %.
Omfang - se gældende Studieordning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 18
 • Eksamen
 • 181
 • Forberedelse
 • 211,8
 • Total
 • 410,8

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIVB00154U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Vejledning efter aftale
Kapacitet
1 hold
Studienævn
Studienævnet for Informationsstudier (INF).
Udbydende institut
 • Institut for Informationsstudier (INF)
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Trine Louise Schreiber   (15-8280777c733c8171768073777073804e76837b3c79833c7279)
Underviser

Vejleder udpeges blandt undervisere på Institut for informationsstudier

Gemt den 30-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students