Italiensk - Italiensk - Litteratur, historie og samfund. Teorier og emner (KASF)

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Litteratur
 • Historie og samfund
 • Mundtlig kommunikation

 

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre detaljeret for mindst to centrale emner (i forlængelse af det gennemgåede stof i Italiens kultur II). Et emne kan fx være: medier og politik; migration og kulturmøde; religion og verdslighed; litteratur og engagement; mad og national identitet eller lignende
 • analysere de relevante litterære og ikke litterære tekster og film i forhold til de valgte emner med særlig forståelse for teksternes retoriske og genremæssige egenskaber
 • relatere de udvalgte emner og tekster, herunder film, til de relevante teoretiske og begrebsmæssige diskussioner.

 

Litteratur

Vi kommer til at læse to værker som på forskellig vis anvender krimigenren (se undervisningsmateriale).

Vi arbejder med bøgernes temaer og formsprog og ser hvordan relevante teoretiske begreber kan anvendes i analysen. Vi ser evt. filmatiseringer af romanerne for at se på, hvordan filmene bearbejder det litterære stof.

De to romaner bedes anskaffet før semesterstart. En hvilken som helst udgave er fin.

Engelsk titel

Italian - Literature, history and society. Theories and subjects (KASF)

Uddannelse

Italiensk

Forelæsninger og holdundervisning.

Litteratur

 • Migrationslitteratur: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2006) af Amara Lakhous, som foregår i et multietnisk Rom og struktureret som en krimikomedie. 
 • Siciliansk krimi: Una storia semplice (1989) af Leonardo Sciascia
 • Derudover vil I få adgang til et elektronisk kompendium med sekundærlitteratur (dvs. kritiske og teoretiske tekster) i Absalon.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5