Italiensk - Sprog og didaktik & Oversættelse italiensk-dansk (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for forskellige teoretiske tilgange til sprogbeskrivelse og anvende disse i analysen af konkrete eksempler
 • anskue og diskutere grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv
 • formidle viden om italiensk grammatik på baggrund af kendskab til didaktiske principper
 • oversætte en italiensk tekst til en sproglig korrekt og velfungerende dansk tekst
 • indkredse relevante oversættelsesmæssige problemstillinger
Engelsk titel

Italian - Language and didactics & Translation Italian-Danish (KASF)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning med praktiske øvelser.

 • Forsberg: La grammatica. Gyldendal 1998.
 • Palermo & Trifone: Grammatica italiana di base. Zanichelli 2000 eller senere.
 • Rossi & Ruggiano: Scrivere in italiano. Carocci Editore 2013.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 148,75
 • Total
 • 204,75

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HITK04001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jacob Giese   (5-70726e7c6e49717e7637747e376d74)
  Sprog og didaktik
 • Erling Strudsholm   (6-757674776675426a776f306d7730666d)
  Sprog og didaktik
 • Lorens Juul Madsen   (6-6e7174677075426a776f306d7730666d)
  Oversættelse italiensk-dansk
Gemt den 23-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students