Italiensk - Sprog og didaktik & Oversættelse italiensk-dansk (KASF)

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for forskellige teoretiske tilgange til sprogbeskrivelse og anvende disse i analysen af konkrete eksempler
 • anskue og diskutere grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv
 • formidle viden om italiensk grammatik på baggrund af kendskab til didaktiske principper
 • oversætte en italiensk tekst til en sproglig korrekt og velfungerende dansk tekst
 • indkredse relevante oversættelsesmæssige problemstillinger
Engelsk titel

Italian - Language and didactics & Translation Italian-Danish (KASF)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning med praktiske øvelser.

 • Forsberg: La grammatica. Gyldendal 1998.
 • Palermo & Trifone: Grammatica italiana di base. Zanichelli 2000 eller senere.
 • Rossi & Ruggiano: Scrivere in italiano. Carocci Editore 2013.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 148,75
 • Total
 • 204,75