Italiensk - Kultur 2: Italiens kultur efter 1900 (BASF)

Kursusindhold

Kultur 2 (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

Kurset giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som læsestrategier, litteratursøgning og argumentationsteknik.  

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sammenhængen mellem sprog og kultur og sprogets betydning for den kulturelle og historiske udvikling. Der gennemgås centrale begreber og aspekter inden for sprog og kultur. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. terror, magt og fake news.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Det italienske forløb:

Modulet består af en forelæsningsrække og følgende undervisningsforløb:

 • Italiensk litteratur efter 1900 (PSL).
 • Italiensk historie og samfund efter 1900 (GP).
 • Tekst-, film- og medieanalyse (PSL/JG).

 

Der opøves færdigheder i at:

 • analysere komplekse tekster og andre medier indholdsmæssigt med særligt henblik på deres historie- og kulturspecifikke træk
 • arbejde med materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af relevante informationskilder, også elektroniske
 • præsentere og argumentere for en analyse af en given tekst eller film med præcis, hensigtsmæssig og reflekteret inddragelse af relevante begreber og metoder.
Engelsk titel

Italian - Culture 2: Italian Culture after 1900 (BASF)

Uddannelse

Italiensk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5