Italiensk - Sprog 2: grammatik og kommunikation (BASF)

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

  • Grammatik (ES)
  • Mundtlig kommunikation (JG)
  • Skriftlig kommunikation (LJM)

 

Der opøves færdigheder i at:

  • redegøre for og diskutere grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk
  • oversætte lettere italienske tekster til dansk og lettere danske tekster til italiensk
  • forstå og anvende forskellige registre på italiensk
  • resumere og diskutere indholdet af mundtlige/skriftlige tekster på italiensk
  • producere sproglige passager på italiensk, mundtligt og skriftligt.
Engelsk titel

Italian - Language 2: Grammar and Communication (BASF)

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 10. Juni 2020
TBA
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5