Italiensk - Kultur 2: Italiens kultur efter 1900

Kursusindhold

Kultur 2 (fællesforelæsning med fransk, italiensk, portugisisk & brasiliansk, spansk og tysk):

Kurset giver et indblik i grundlæggende temaer og teorier inden for kultur, historie og samfundsforhold og ser på sprogområdernes indbyrdes relationer både globalt og i Europa.

 

Den fælles del behandler centrale temaer som kolonialisme og imperialisme, afkolonisering og postkolonialisme, identitet, racisme samt faser og facetter af globalisering. Herudover berøres aspekter af det moderne og postmoderne samfund, som f.eks. køn, generation, stat og nation, migration og multi-kulturalitet. Endelig introduceres udvalgte politiske begreber inden for bl.a. med populisme/neoliberalisme, realisme/idealisme, etik, neoliberalisme.

http://kurser.ku.dk/course/hegrb0002u/2019-2020

 

Det italienske forløb:

Modulet består af en forelæsningsrække og følgende undervisningsforløb:

 • Italiensk litteratur efter 1900 (PSL).
 • Italiensk historie og samfund efter 1900 (GP).
 • Tekst-, film- og medieanalyse (PSL/JG).

 

Der opøves færdigheder i at:

 • analysere komplekse tekster og andre medier indholdsmæssigt med særligt henblik på deres historie- og kulturspecifikke træk
 • arbejde med materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af relevante informationskilder, også elektroniske
 • præsentere og argumentere for en analyse af en given tekst eller film med præcis, hensigtsmæssig og reflekteret inddragelse af relevante begreber og metoder.
Engelsk titel

Italian - Culture 2: Italian Culture after 1900

Uddannelse

Italiensk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 409,5