Italiensk - Italiensk sprog og tekst

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

Grammatik (ES). De grundlæggende regler og begreber inden for italiensk grammatik og elementær sprogvidenskab gennemgås, og der opøves færdigheder i at anvende disse regler og begreber.

Fonetik (JG). De grundlæggende regler og begreber inden for italiensk fonetik og ortografi gennemgås, og der opøves færdigheder i at anvende disse regler og begreber.

Oversættelse (LJM). Der opøves færdigheder i oversættelse af lettere tekster til og fra italiensk.

Tekst-, film- og medieanalyse (PSL/JG). Der opøves færdigheder i at redegøre for grundbegreber inden for tekst-, film- og medieanalyse og at analysere indhold, struktur og form i italienske tekster og film og identificere genremæssige konventioner.

Engelsk titel

Italian - Italian Language and Text

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning

Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk. Hans Reitzels Forlag

Forsberg: La grammatica. Gyldendal

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt kurserne på bacheloruddannelsen i italiensk, at du har italiensk på A-niveau eller har bestået 30 ECTS italiensk propædeutik.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Total
  • 409,5