Italiensk - Italiensk sprog og kultur 1: Introduktion

Kursusindhold

Sprog og kultur: Introduktion (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

Kurset giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som læsestrategier, litteratursøgning og argumentationsteknik.  

 

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sammenhængen mellem sprog og kultur og sprogets betydning for den kulturelle og historiske udvikling. Der gennemgås centrale begreber og aspekter inden for sprog og kultur. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. terror, magt og fake news.

 

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Det italienske forløb:

Kurset giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur, dels i forhold til studietekniske aspekter som læsestrategier, litteratursøgning og argumentationsteknik. 

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sammenhængen mellem sprog og kultur og sprogets betydning for den kulturelle og historiske udvikling. Der gennemgås centrale begreber og aspekter inden for sprog og kultur. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som fx terror, magt og fake news.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Modulet består to undervisningsforløb, et emneforløb og et sprogfærdighedsforløb fordelt på mundtlig og skriftlig kommunikation.

Engelsk titel

Italian - Italian Language and Culture 1: An Introduction

Uddannelse

Italiensk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt kurserne på bacheloruddannelsen i italiensk, at du har italiensk på A-niveau eller har bestået 30 ECTS italiensk propædeutik.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. januar 2020
Portfolio-eksamen er en samling af følgende kursusaktiviteter, som afleveres i løbet af semestret til fastsatte frister: Mundtligt oplæg i grupper, bibliografisk opgave, frie skriftlige produktioner, referat, argumentationsanalyse, begrebsafklarende essay samt et mini-projekt. I alt 16-20 normalsider.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 409,5