Italiensk - Oversættelse italiensk-dansk

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

  • oversætte en italiensk tekst til en sproglig korrekt og velfungerende dansk tekst
  • indkredse relevante oversættelsesmæssige problemstillinger.
Engelsk titel

Italian - Translation Italian-Danish

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning med praktiske øvelser.

Thomas Harder: Mellem to sprog. Museum Tusculanums Forlag, 2010 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 122,5
  • Holdundervisning
  • 14
  • Total
  • 136,5