Italiensk - Sprog og didaktik

Kursusindhold

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for forskellige teoretiske tilgange til sprogbeskrivelse og anvende disse i analysen af konkrete eksempler
 • anskue og diskutere grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk og pragmatisk perspektiv
 • formidle viden om italiensk grammatik på baggrund af kendskab til didaktiske principper
Engelsk titel

Italian - Language didactics

Uddannelse

Italiensk

Holdundervisning med praktiske øvelser.

 • Forsberg: La grammatica. Gyldendal 1998.
 • Palermo & Trifone: Grammatica italiana di base. Zanichelli 2000 eller senere.
 • Salvi & Vanelli: Nuova grammatica italiana. Il Mulino 2004.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse
 • 231
 • Total
 • 273