Italiensk - Valgfag: Formidling

Kursusindhold

Regionernes Italien

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre for det valgte emne som helhed og vise godt kendskab til et særligt studeret område i relation til Italiens regionale forhold

 • udarbejde et konkret mundtligt formidlings-produkt i form af et oplæg på en studenterkonference ledsaget af PowerPoint, handout eller andet støttemateriale

 • reflektere over vilkår og problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete formidlingsprodukt

Engelsk titel

Italian - Selective subject: Communication

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Holdundervisning
 • 28
 • Total
 • 204,75