Italiensk - Italiens kultur 3: Litteratur, historie og samfund. Teorier og emner

Kursusindhold

Undervisningen omfatter følgende forløb:

 • Litteratur
 • Historie og samfund
 • Mundtlig kommunikation

 

Der opøves færdigheder i at

 • redegøre detaljeret for mindst to centrale emner (i forlængelse af det gennemgåede stof i Italiens kultur II). Et emne kan fx være: medier og politik; migration og kulturmøde; religion og verdslighed; litteratur og engagement; mad og national identitet eller lignende
 • analysere de relevante litterære og ikke litterære tekster og film i forhold til de valgte emner med særlig forståelse for teksternes retoriske og genremæssige egenskaber
 • relatere de udvalgte emner og tekster, herunder film, til de relevante teoretiske og begrebsmæssige diskussioner.

 

Litteratur

Vi kommer til at læse to værker som på forskellig vis anvender krimigenren (se undervisningsmateriale).

Vi arbejder med bøgernes temaer og formsprog og ser hvordan relevante teoretiske begreber kan anvendes i analysen. Vi ser evt. filmatiseringer af romanerne for at se på, hvordan filmene bearbejder det litterære stof.

De to romaner bedes anskaffet før semesterstart. En hvilken som helst udgave er fin.

Engelsk titel

Italian - Italian culture 3: Literature, history and society. Theories and subjects

Uddannelse

Italiensk

Forelæsninger og holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 8. januar 2020
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​

 

Kurset kan bruges til følgende eksamener:

HITK04361E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04421E, Tilvalg A i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04431E, Tilvalg B i italiensk, grundfag Italiensk KA 2018
HITK04481E, Frit emne 1, grundfag Italiensk KA 2019

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​italiensk/​

 

Kurset kan bruges til følgende eksamener:

HITK04381E (inkl. HITK04391E og HITK04382E), Frit emne 3 med sprogfærdighed, grundfag Italiensk KA 2018

HITK04501E (inkl. HITK04502E og HITK04503E), Frit emne 3, grundfag Italiensk KA 2019

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5