INDI, Mesoamerikansk etnohistorie (E19)

Kursusindhold

Kurset er indføring dels i den etnohistoriske disciplins rolle i Mesoamerika-forskningen, dels en oversigt over det tilgængelige korpus af tekster på spansk og en række indianske sprog fra 15-1600-tallet og endelig en mere grundig gennemgang af en række kilder og genrer (fx Relación de Michoacán, testamenter og de såkaldte mapas). Der vil kurset også blive lagt vægt på de billeder og illustrationer der ledsager tekstmaterialet.

Engelsk titel

Mesoamerican Ethnohistory

Uddannelse

Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2019

Fagstudieordning for kandidattilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019

 

Målbeskrivelse

KA-2019 studieordning
Etnohistorie (aktivitetskode HINK03211E)

KA-2019 tilvalgsordning
Mesoamerikansk etnohistorie (aktivitetskode HINK13211E)

Holdundervisning med aktiv studenterdeltagelse (oplæg mm.)

Forskningsartikler, bogkapitler o.lign. En del vil være tilgængeligt på Absalon

Det er en stor fordel at kunne spansk, men ikke en forudsætning for at følge kurset.

Indskrevet på kandidatuddannelsen i Indianske sprog og kulturer eller anden KA-uddannelse på Humaniora

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Total
  • 412,5