INDI, Mayahieroglyffer B (F20)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at styrke kendskabet til mayaepigrafiens grundlæggende principper samt læsning, analyse og fortolkning af lette glyfiske tekster. En del af kurset vil bestå af gruppearbejde og analyse af glyfiske tekster.

Engelsk titel

Maya Hieroglyphs B

Uddannelse

Artiske og indianske studier på BA-niveau med centralt fag i Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen.

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Mayahieroglyffer B (aktivitetskode HINB00621E)

BA-tilvalg 2019-studieordning:
Skrift i Mesoamerika (aktivitetskode HINB10171E)

Holdundervisning

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer og bestået Mayahieroglyffer A

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 84
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HINB0102FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se link nedenfor
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christophe Helmke   (4-696d686e466e7b7334717b346a71)
Underviser

Christophe Helmke, cgbh@hum.ku.dk, Julie N. Helmke

Gemt den 04-06-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students