INDI, Det mesoamerikanske kulturområde (E19)

Kursusindhold

Kurset vil forme sig som en introduktion til Mesoamerika som kulturområde, herunder dets geografi, dets kronologi, de mest centrale kulturer (herunder olmekerne, zapotekerne, mayaerne, Teotihuacan og aztekerne) og deres indbyrdes forhold, samt give den studerende indblik i det mest grundlæggende arkæologiske materiale.

Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2019

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer, 2019

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Det Mesoomerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB00651E)

BA 2015-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde 1 (aktivitetskode HINB00521E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB10151E)

Holdundervisning

Det anbefales studerende at anskaffe sig den nyeste udgave af Michael D. Coe & Rex Koontz’ Mexico: From the Olmecs to the Aztecs (Thames & Hudson) samt Susan Toby Evans’ Ancient Mexico and Central America (Thames & Hudson) inden semesterstart.

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 228,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 312,5