INDI, Indianske kulturer i Amerika (E19)

Kursusindhold

Kurset vil give et overblik over de indianske kulturer i Amerika i perioden fra de første indvandringer og frem til erobringen og koloniseringen i 1500-1800-tallet, herunder indvandringen til kontinentet, de væsentligste kulturområders kronologi, samfundsformer, levegrundlag og kulturområdernes indbyrdes forhold, ligheder og forskelle. Områderne er fx Nordvestkysten, den nordamerikanske prærie, det sydvestlige USA, det sydamerikanske lavland og Andesområdet. Den studerende vil få kendskab til det mest grundlæggende arkæologiske og historiske materiale, erfaring med de akademiske redskaber (kildesøgning, anvendelse af kilder, referenceteknik mv.) og brugen af dem, samt få lejlighed til at formidle sin forståelse, såvel skriftligt som mundtligt, på en klar og sammenhængende måde.

Engelsk titel

Introduction to Amerindian Cultures

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2019

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Målbeskrivelse

BA 2019-studieording:
Indianske kulturer i Amerika (aktiviteteskode HINB00641E)

BA 2015-studieordning:
Indianske kulturer i Amerika (aktivitetskode) HINB00511E)

Holdundervisning med studenteroplæg

Det anbefales de studerende at anskaffe sig nyeste udgave af Brian M. Fagans People of the Earth: An Introduction to World Prehistory (Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey) før semesterstart.

Indskrevet som studerende på Indianske sprog og kulturer

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Forelæsninger
  • 84
  • Total
  • 412,5