Interkulturelle markedsstudier - Forbrugerkommunikation og interkulturel marketing - tysk

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af 

 • kommunikationsteori 
 • markedsteori og interkulturel marketing 
 • interkulturel tekstlingvistik (genrer og registre) 
 • relevante udfordringer i interkulturel markedsføring 
 • forbrugeranalyse

 

Færdigheder i at:

 • tilvejebringe store mængder information på det pågældende sprog samt systematisere og kritisk vurdere informationen med henblik på specifikke analyseopgaver
 • vurdere og målrettet vælge de rigtige kommunikationsstrategier og - værktøjer (sprog, genre, register) i forhold til den kulturelle kontekst
 • formulere en kort rapport, der kan benyttes som grundlag for fastlæggelsen af organisationens eller virksomhedens markedsførings- og ledelsesstrategier 
 • udtrykke sig klart, velstruktureret og overvejende korrekt på det studerede fremmedsprog
 •  

Kompetencer til at:

 • anvende kendskabet til organisationens eller virksomhedens omverden på en måde, der er relevant for organisationers og virksomheders strategi og planlægning 
 • anvende teoretisk kulturforståelse i et handlingsorienteret perspektiv til at forudsige og skitsere forventelig forbrugeradfærd 
 • anvende fremmedsproget til hensigtsmæssig kommunikation i interkulturelle kontekster 
 • reflektere over emner og resultater/konklusioner, der er blevet identificeret som udfordringer i interkulturel marketing samt udarbejde løsninger i komplekse interkulturelle og organisatoriske situationer 
 • arbejde projektorienteret og tværfagligt på en systematisk, målorienteret og strategisk måde
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Consumer Communication and Intercultural Marketing - German

Holdundervisning.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering, 2-3 ns
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Materialet vægter med 1/3 i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (max. 3 studerende) med individuel bedømmelse. Prøvens omfang er
ved 2 studerende 30 minutter og ved 3 studerende 40 minutter. Materialets
omfang er ved 2 studerende 3-5 normalsider og ved 3 studerende 4-6 normalsider. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Eksaminationssprog: Tysk
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 353,5
 • Total
 • 409,5