IEP/LIN; Germansk sproghistorie

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:
Viden om og forståelse af:

 • de særtræk der karakteriserer den germanske sproggren i forhold til det urindoeuropæiske udgangspunkt,
 • de synkrone sproglige forhold omkring gotisk som repræsentant for de germanske sprog,
 • de germanske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) historie, især illustreret ved gotisk, dels bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog, dels fremad i forhold til de moderne germanske sprog, eksempelvis dansk.
   

Færdigheder i at: 

 • oversætte sprogprøver fra gotisk suppleret med et eller flere andre oldgermanske sprog og analysere dem synkront og diakront, 
 • tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed, 
 • formidle ovenstående viden skriftligt og mundtligt med anvendelse af den korrekte terminologi.


Kompetencer i at: 

 • tilegne sig fonologiske og morfologiske systemer ved indlæring af nye sprog hurtigt og effektivt, 
 • søge efter information der belyser sproghistoriske analyseproblemer, 
 • begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og fremgangsmåder.
Engelsk titel

History of the Germanic Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk og Lingvistik

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik og Indoeuropæisk)

BA-tilvalg:
2019-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Alle studieordningerne findes her.

 

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Total
 • 412,5