Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2020

Kursusindhold

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2020
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår
- Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
- Område C: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03861E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidattilvalg på 30 ECTS

* Område B: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
- HIS 83. The History of the League of Nations, 1919-1945
- HIS 83. Demokratiet
- HIS 83. Greenland in the new Arctic
Blanketnavn: Historie: Omr B, Forår 2020
Ordinær tilmeldingsperiode:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes et andet "Omr B" kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp i lokale 12.3.40 kl. 10-12.
Eftertilmeldingsperioden: direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

* Område C: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
Blanketnavn: Historie: HK 4, Forår 2020
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

---

Mulighed for enkeltstående kandidattilvalg på eget fag:
Historiens brug [Eksamen: HHIK13001E / 15 ECTS]
Blanketnavn: KA-tilvalg for KA-studerende 2019-studieordning (forår 2020)
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

* Område E: mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK13881E / 15 ECTS]
HIS 88. Økonomiske kriser og krisepolitik i Nordamerika og Vesteuropa i det 20. og 21. århundrede
ÅU HIS 88. American Exceptionalism
Blanketnavn: KA-tilvalg for KA-studerende 2019-studieordning (forår 2020)
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: direkte holdplacering. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

* Udvidet projektorienteret forløb [Eksamen: HHIK13011E / 30 ECTS]
Send kontrakt og projektbeskrivelse fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk) i tilmeldingsperioden. Læs nærmere og download kontraktskabelon på KUnet HER ("Hent studienævnets kontrakt" i afsnittet "Hvordan får jeg godkendt værtsstedet og mit forløb?").

Engelsk titel

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2020

Uddannelse

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2020

Lektionskatalog

ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 1
  • Total
  • 1