HIS 00. Historiens brug

Kursusindhold

Historiens brug [2019-ordningen]
HIS 00. Historiens brug
Temaer: Kursets overordnede temaer er historiebrug og erindringskultur. Vi undersøger bredt, hvordan forskellige aktører bruger historien til at forstå nutiden, fortiden og fremtiden. Disse aktører kan være faghistorikere, museer, politikere, og mennesket alment.

Med udgangspunkt i konkrete cases vil vi diskutere, hvordan historiske begivenheder, materiel kultur og symboler fortolkes og tilskrives betydning i dag og tidligere. Her kan vi vælge at bruge film, aktuelle avisartikler og mediehistorier, museumsudstillinger og monumenter.

Men udgangspunkt i Center for Tekstilforsknings arbejder vil vi undersøge, hvordan historiebrug ses i tøj, folkedragt, uniformer, mode, og hvordan den udtrykkes gennem tøj i populærkultur og udstillinger.

Kursusdeltagerene vil desuden få mulighed for selv at bruge historien ved at skrive analyser og rapporter for danske kulturinstitutioner om historiske emner.

Teorier. Vi vil starter med Bernard Eric Jensens analyser af historiebrug og erindringskultur of Anne Eriksen om mindesmærker, og vi læser også The Invention of Tradition fra 1983. Vi går derefter i dybden med to klassiske teoretikere, Pierre Nora og Reinhard Koselleck, og læser uddrag af deres vigtigste tekster. Kossellek læser vi på tysk eller i oversættelse, og Koselleck-ekspert Niklas Olsen, som er historiker ved Saxo-Instituttet, vil holde oplæg og besvare spørgsmål. Pierre Nora læser vi på fransk eller i oversættelse.

Som forberedelse til kurset bedes du læse:
The Invention of Tradition. Eds.: Eric Hobsbawm and Terence Ranger (1983). (=320 ns)
Dressing the Past. Eds.: M. Gleba, C. Munkholt, M.-L. Nosch (2008). (=166 ns)
- Bernard Eric Jensen: Historiebevidshed Fortidsbrug (2017), s 1-51. (=52 ns)


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• præsentere overblik over centrale faglige diskussioner inden for historiebrug og erindringskultur
• demonstrere kendskab til grundlæggende teorier om historiebrug og erindringskultur
• reflektere over forholdet mellem faglige formuleringer af historisk viden og forskellige former for historiebrug
• reflektere over historikerens rolle i offentligheden
• identificere hvordan tøj er en kilde til historiebrug
• selvstændigt foretage kritiske analysere af selvvalgt emne inden for kursets overordnede temaer

Engelsk titel

HIS 00. Historiens brug

Uddannelse

Historie
Historiens brug (HHIK13001E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning /seminar

Kollektiv

Se stuieeordning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • Total
  • 388,5