HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Kursusindhold

Udvidet projektorienteret forløb
HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb
Udvidet projektorienteret forløb består som udgangspunkt af 4-5 måneders praktik i en organisation, virksomhed, kulturinstitution eller andet. Praktikforløbet skal munde ud i et produkt, f.eks. en registrant, en udstilling, et katalog, et undervisningsmateriale, en rapport eller lignende. Den studerende deltager desuden i et obligatorisk projektkursus, der sætter praktikken ind i en bredere kontekst og italesætter, hvorledes erfaringer fra praktikken kan bruges fremadrettet og efter en afsluttet uddannelse.

Praktikforløbet skal godkendes af studienævnet på baggrund af en kontrakt indgået mellem institutionen og den studerende. Praktikforløbets faglige indhold, den studerendes funktion på arbejdspladsen og en arbejdsbeskrivelse skal fremgå af kontrakten (en projektbeskrivelse).

Den studerende har en af fagets faste undervisere tilknyttet som vejleder. Vejlederen skal også underskrive praktikkontrakten. Hvis den studerende har behov for assistance i den forbindelse, kan koordinator Benedicte Fonnesbech-Wulff kontaktes.

Se afsnittet "Tilmelding".

Engelsk titel

HIS 01.Udvidet projektorienteret forløb

Uddannelse

Historie 
Udvidet projektorienteret forløb (HHIK13011E) 
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

ECTS
30 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Praktik
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIK10011U
ECTS
30 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Praktik!
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
  • Benedicte Fonnesbech-Wulff   (6-696c756d7675476f7c7435727c356b72)
  • Christian Thorup   (9-6d727c7e72797c7f7a4a727f7738757f386e75)
Gemt den 08-10-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students