HIS 83. Religion som privat erfaring og offentlig protest i oplysningstiden

Kursusindhold

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2019-ordningen]
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2015-ordningen]
Historisk tilvalgsområde 1 [2019-ordningen [kun for studerende med grundfag i Historie]]
HIS 83. Religion som privat erfaring og offentlig protest i oplysningstiden
Oplysningstidens bliver ofte fremhævet som en periode, hvor grundlaget for de moderne vestlige samfund blev skabt, og der henvises især til de idealer og værdier, som udlægges i normative kildetekster. Dette kursus sætter fokus på hvordan denne brydningstid blev en levet erfaring for bredere lag i befolkningen i Europa og i de amerikanske kolonier. Der er især fokus på brydninger inden for det religiøse felt, hvor der både opstod stærke vækkelses- og reformbevægelser, og hvor der samtidig var skarp kritik af kristendommens samfundsmæssige indflydelse.

Kurset indledes med en bredere introduktion til begrebet Lived religion, som er et metodisk greb, der har fokus på hvordan det religiøse felt indgår i individets hverdagspraksis, og hvor den subjektive erfaring undertiden adskiller sig fra normative teologiske skrifter. Vi arbejder derefter med kildetekster, som både kan være arkivalier og trykte tekster fra 1700-tallet. I kursets sidste del finder de studerende kildemateriale, som kan danne grundlag for deres individuelle eksamensopgave. I er velkomne til at arbejde med kilder, der belyser andre perioder end oplysningstiden og med andre religioner end protestantismen.

Undervisningen er samlet på én dag: 2 timer formiddag og 2 timer eftermiddag.

NB: Hurtigst mulig efter tilmeldingsfristen holder vi et kort intromøde. Formålet med mødet er, at jeg gerne vil høre de tilmeldtes forventninger og eventuelle ønsker til specifikke emner og litteratur inden for kursets rammer. Jeg vil på forhånd sende et udspil med kilder og faglitteratur, og på mødet lægger vi os fast hvad vi skal læse og gennemgå i undervisningen. Litteraturliste og undervisningsplan bliver udfærdiget umiddelbart derefter. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• beskrive de kulturelle udviklingstræk, som var væsentlige i den vestlige moderniseringsproces
• anvende teorier om Lived religion, dvs. om religion som subjektiv erfaring og hverdagspraksis, i analyser af relevante kilder og begrunde hvorfor de er relevante
• forklare de divergerende forståelser af begrebet sekularisering, og hvordan de formede forståelsen af individ og omverden
• beskrive de puritanske, pietistiske og metodistiske vækkelsesbevægelser og forklare hovedtræk i deres teologi
• analysere bevægelsernes bredere kulturelle og samfundsmæssige betydning
• skrive en akademisk øvelsesopgave. Dvs. finde og afgrænse et emne inden for kursets overordnede tematik, formulere opgavens styrende problematik/vinkel, inddrage relevante kilder, faglitteratur og teori og argumentere klart og stringent på baggrund af dette

Engelsk titel

HIS 83. Religion som privat erfaring og offentlig protest i oplysningstiden

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning /seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5