HIS 83. Demografi, epidemi og klima i Nordeuropa 1000-1500

Kursusindhold

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2019-ordningen]
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [2015-ordningen]
Historisk tilvalgsområde 1 [2019-ordningen [kun for studerende med grundfag i Historie]]
HIS 83. Demografi, epidemi og klima i Nordeuropa 1000-1500
Kurset vil forsøge at vurdere de epidemiologiske og klimatiske omstændigheders indflydelse på de demografiske konjunkturer i Nordeuropa mellem 1000 og 1500. Det er den almindelige mening, at befolkningsudviklingen i denne periode var præget af vækst efterfulgt af alvorlig tilbagegang. Kontinuiteten i og styrken og den geografiske udstrækning af højmiddelalderens befolkningsvækst er imidlertid omdiskuteret. Det samme er ikke mindst dateringen af, hvornår og hvorfor tilbagegangen satte ind. Forskningen har i hovedparten af forrige århundrede været præget af neomalthusianske overbefolkningsteorier og vulgærmarxistiske overudbytningsteorier. Disse teorier vil blive præsenteret og diskuteret, men hovedanliggendet er et andet. Kurset vil omfatte forsøg på registreringer af de tre genstandsområder demografi, epidemiologi og klima, hvilket i sig selv er en videnskabelig udfordring grundet i det sparsomme middelalderlige kildemateriale til belysning af disse emner. I teoretiske henseende vil vi gribe tilbage til det 19. århundredes økonomiske historikeres vægtning af epidemiernes demografiske betydning. Denne teoretiske retning fik hen mod slutningen af det 20. århundrede en renæssance samtidigt med, at der opstod en øget interesse for klimaets indflydelse. Focus vil være på den samlede mængde af demografiske, epidemiologiske og klimatiske forhold og omstændigheder. 


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 83. Demografi, epidemi og klima i Nordeuropa 1000-1500

Uddannelse

Historie
Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie, 2019-ordningen]

Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03871E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 1 (HHIB10211E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning /seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5