HIS 17. Historisk metode (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Historisk metode (Bachelortilvalg)
HIS  17. Historisk metode (BA-tilvalg)

Historisk metode
Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan - eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør, dvs. bliver bevidste om det og forhåbentlig bedre til det.

Undervisningen består af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces og enkelte obligatoriske fællesforelæsninger. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik). 

Undervejs i semestret vil der være to obligatoriske øvelsesopgaver, der skal afleveres for at kvalificere sig til ordinær eksamen.


Parallelt med undervisningen følges en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien (koordinator: Jes Fabricius Møller). Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. De skiftende forelæsere vil behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• tage kildekritisk stilling til kilder
• diskutere hypoteser om fortiden på grundlag kilderne
• vurdere videnskabelige fremstillingers brug af kilderne
• reflektere over den historiske erkendelsesproces

Den studerende har efter kurset kendskab til:
• grundlæggende normer for akademisk, især historisk og kildekritisk argumentation og dokumentation
• almindelige formalia mht. plagiat og henvisningspraksis

Engelsk titel

HIS 17. Historisk metode (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Historisk metode (HHIB10171E)
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen] [ikke for studerende med grundfag i Historie]

Historisk metode (HHIB10171E)
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen] [ikke for studerende med grundfag i Historie]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

Klio: Kompendium til historisk metode (fås i kompendieudsalget PUBLIKOM) 
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. Kbh., 2001 eller senere (fås i bogladen Academic Books).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Forberedelse
 • 159
 • Forelæsninger
 • 44
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 388,5