HIS 19. Det osmanniske Rige, kristne muslimer og dannelsen af Grækenland og Tyrkiet (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (BA-tilvalg)
HIS 19. Det osmanniske Rige, kristne muslimer og dannelsen af Grækenland og Tyrkiet  (BA-tilvalg)
Grækenland og Tyrkiet er opstået ud af det, der for mindre end hundrede år siden blev omtalt som ”Tyrkiet i Europa”, og som var en del af det multietniske Osmanniske Imperium. Der er tale om en statsdannelse, der var organiseret på fundamentalt andre former for fællesskabs- og loyalitetsstrukturer end dem, der udgør de grundlæggende elementer i nationalisme, såsom fælles sprog, historie eller etnicitet. I det osmanniske rige var de formelle fællesskab baseret på konfession, dvs. på den tro, man var født eller døbt ind i. Det gjaldt for indbyrdes sociale og politiske fællesskab, og det gjaldt for forholdet mellem borger og stat. På den måde udgjorde nationalisme både en udfordring for rigets grundlæggende måde at organiserer sig på og for den officielle status for muslimer og kristne. Oprettelsen af nationalstater var baseret på nationalisme, men indebar en radikal transformation af institutioner, praksis-former og mentalitet, som til tider udløste en kriseagtig udvikling både i forholdet mellem Det osmanniske Rige og de nye nationalstater samt stormagterne og internt i de enkelte lande.

Kurset vil diskutere de processer, der førte til opløsningen af den multietniske statsdannelse og til skabelsen af nationalstater i osmanniske rum. Vi fokuserer på den indre udvikling af riget, på skabelsen af de rigets efterfølgerstater Grækenland og Tyrkiet og på hvordan reformuleringen af identitet og fællesskab med udgangspunkt i nationalismes kategorier påvirkede både dem, der blev borgere i de nye stater og dem, der blev tilbage i Det osmanniske Rige inden dets endelige fald. Kurset vil også diskuterer stormagternes rolle, først og fremmest deres intervention i Det osmanniske Rige indre forhold.

Vi vil særligt fokusere  på:
1) Forandring og reform i Det osmanniske Rige
2) Grækenland betydning som ’den signifikante anden’ for de osmanniske reformer
3) Kristen og muslimsk sameksistens ’før nationen’
4) Erindring og mundligt tradition som historiske kilder
5) Opfattelen af Osmanniske Rige hos de europæiske stormagter og synet på kristne og muslimer


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• være fortrolige med de forandringer og reformer, som det Det osmanniske Rige undergik og fremmede dannelsen af nationalstater i området
• være i stand til analysere og kritisk diskutere de faktorer, der drev denne udvikling
• beherske og være i stand til kritisk at diskutere de central begreber, der bruges, dels af aktørerne selv, dels i vores analyser af  Det osmanniske Rige og af nationalstatsdannelserne
• være i stand til at diskutere og forholde jer kritisk til den historiografi og meningskrystallisering, der er opstået omkring Det osmanniske Rige
• forstå og kritiske diskutere de metodiske og teoretiske problemer, som knytter sig til denne historiografi

Engelsk titel

HIS 19. Det osmanniske Rige, kristne muslimer og dannelsen af Grækenland og Tyrkiet (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

 

 

Holdundervisning / seminar

- Sükrü Hanioglu: Late Ottoman Empire.Princeton: Princeton UP, 2008.
- Nicholas Doumanis: Before the Nation: Muslim-Christian Coexistence and its Destruction in Late Ottoman Anatolia. Oxford: Oxford UP, 2013.
- Ugur Ümit: The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia 1913-1950. Oxford: Oxford UP, 2012.
- Davide Rodogno: Against Massacre: Humanitarian Intervention in the Ottoman Empire 1815-1914. Princeton: Princeton UP, 2011.
- Huseyin Sukru Illicak: A Radical Rethinking of Empire: Ottoman State and Society during the Greek War Independence. Dissertation Harvard University,  2011.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 388,5