HIS 19. Fra Stockholms blodbad til reformationen. Danmark under Christian 2. (1513-1523) og Frederik 1. (1523-1533) (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (BA-tilvalg)
HIS 19. Fra Stockholms blodbad til reformationen. Danmark under Christian 2. (1513-1523) og Frederik 1. (1523-1533) (BA-tilvalg)
1500-tallets første årtier var en brydningstid i Danmark og Europa, hvor middelalderen glider over i tidlig moderne tid. Det var en periode med geografiske opdagelser og erkendelsesmæssige udfordringer, som bl.a. viser sig i nordeuropæisk renæssance og humanisme, samt ikke mindst fra ca. 1520 med reformationen, hvor spørgsmålet om den guddommelige orden førte til et opgør med den katolske kirke med deraf følgende vidtrækkende betydning for hele samfundsudviklingen både politisk, religiøst, social og kulturelt. I Danmark er perioden desuden kendetegnet ved voldsomme magtkampe og stor social uro lige fra Blodbadet i Stockholm i 1520 og oprøret mod Christian 2. til bonderevolter og borgerkrig frem mod reformationen i 1536. Gennem læsning af forskningslitteratur og udvalgte kilder vil kurset have fokus på, hvordan man kan diskutere og analysere disse væsentlige elementer af 1500-tallets tidlige historie og samtidig forholde sig til den kulturelle eller mentale afstand mellem historikeren og fortiden.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 19. Fra Stockholms blodbad til reformationen. Danmark under Christian 2. (1513-1523) og Frederik 1. (1523-1533) (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

 

 

Holdundervisning / seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 388,5