HIS 18. Historiografi & Globalhistorie (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Historiografi & globalhistorie (Bachelortilvalg)
HIS 18. Historiografi & globalhistorie (BA-tilvalg)
Dette kursus handler om historieforskning i bred forstand og består dels af en introduktion til historiografi, dels af en introduktion til globalhistorie.

På kursets første del præsenteres historiografien, altså historieskrivningens og –forskningens historie fra de gamle grækere til i dag med afstikkere til kinesisk og arabisk historieskrivning. På kurset ser vi på, hvad man til forskellig tid har anset for relevant og god historieskrivning og forandringerne heri.  Vi ser på centrale værker, skoler og forskningstraditioner og får overblik over den historiografiske udvikling. Historiografien åbner dermed for drøftelser af fagets udvikling til videnskab og dets forskellige traditioner. Derigennem bidrager historiografien både til en bedre forståelse af de enkelte værker, historikere og skoler og til at kvalificere diskussionen af, hvad faget er, og hvor det er på vej hen. Til eksamen forventer vi, at studenterne kan præsentere historiografiske forskningstraditioner og /eller historievidenskabelige værker i et klart og sammenhængende sprog på kort tid.

På kursets anden del tager vi fat på globalhistorien. Globalhistoriske fremstillinger har længe haft en væsentlig plads i historieforskningen. Kurset introducerer globalhistoriens væsentligste metodiske greb og fokuserer på en række af feltets centrale problematikker. Det drejer sig blandt andet om globale økonomiske processer, herunder hvordan vi kan forstå og forklare, at nogle dele af verden opnår økonomisk velstand, mens andre stagnerer eller oplever tilbagegang. Det drejer sig også om, hvordan globale kulturelle forandringsprocesser beskrives i den globalhistoriske historiografi, herunder hvorvidt globale forbindelser skaber homogenitet, om der opstår hybride former eller om forskelligheden fastholdes i spændingsfeltet mellem lokaliseret praksis og overskridende forbindelser. Til eksamen forventer vi, at studenterne med udgangspunkt i det gennemgående pensum og eventuelt på baggrund af nye tekster kan karakterisere, sammenligne og diskutere centrale problemstillinger inden for det globalhistoriske felt.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for centrale stadier og udviklingslinjer i historieskrivningen og inden for globalhistorien
• vise overblik over den historiografiske udvikling og demonstrere indsigt i centrale globalhistoriske temaer
• karakterisere historiografiske forskningstraditioner og / eller historievidenskabelige værker
• sammenligne og diskutere globalhistoriske teoridannelser, forklaringsmodeller og hypoteser

Kurset afsluttes med en portfoliobesvarelse, som består af én opgave inden hver af kursets to dele, jf. i øvrigt studieordningen.

Kursuslitteratur, undervisningsform samt portfoliobesvarelsen nærmere indhold meldes ud før kursusstart. 

Engelsk titel

HIS 18. Historiografi & Globalhistorie (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Historiografi og globalhistorie (HHIB10181E)
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen] [ikke for studerende med grundfag i Historie]

Historiografi og globalhistorie (HHIB10181E)
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen] [ikke for studerende med grundfag i Historie]
 

Holdundervisning / seminar / forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Forberedelse
 • 175
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 70
 • Total
 • 388,5