HIS 62. Historisk metode med studieteknik

Kursusindhold

Historisk metode med studieteknik (1. semester)
HIS 62. Historisk metode med studieteknik

Historisk metode
Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan - eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør, dvs. bliver bevidste om det og forhåbentlig bedre til det.

Undervisningen består af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces og enkelte obligatoriske fællesforelæsninger. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik). 

Undervejs i semestret vil der være to obligatoriske øvelsesopgaver, der skal afleveres for at kvalificere sig til ordinær eksamen.


Studieteknik
Undervisningen i studieteknik består af en introduktion til 1) videnskabelige normer og etik, herunder plagiat, 2) informationssøgning, både digitalt og analogt, 3) læse- og notatteknik, herunder forskellige arbejdsformer 4) akademisk stil, herunder formalia i forbindelse med skriftlige opgaver (sprog, struktur, dokumentation etc.).

Undervisningen vil bestå af seks obligatoriske fællesforelæsninger, rundvisning i videnscentret, gruppearbejde og små opgaver.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• tage kildekritisk stilling til kilder
• diskutere hypoteser om fortiden på grundlag kilderne
• vurdere videnskabelige fremstillingers brug af kilderne
• reflektere over den historiske erkendelsesproces
• skrive en tekst i overensstemmelse med almindelige akademiske normer for argumentation og dokumentation
• søge og sortere information om et givet emne

Den studerende har efter kurset kendskab til:
• grundlæggende normer for akademisk, især historisk og kildekritisk argumentation og dokumentation
• almindelige formalia mht. plagiat og henvisningspraksis
• forskellige individuelle og gruppebaserede arbejdsformer
• de almindeligste teknikker til digital og analog informationssøgning

Engelsk titel

HIS 62. Historisk metode med studieteknik

Uddannelse

Historie
Historisk metode med studieteknik (HHIB00621E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

- Klio: Kompendium til historisk metode (fås i kompendieudsalget PUBLIKOM)
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. Kbh., 2001 eller senere (fås i bogladen Academic Books).

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Forberedelse
 • 191
 • Forelæsninger
 • 12
 • Holdundervisning
 • 56
 • Total
 • 388,5