HIS 61. Demokratiet

Kursusindhold

Område 1: Introduktion til historievidenskab (1. semester)
HIS 61. Demokratiet
De senere tiders demokratiske valg i de lande, vi normalt sammenligner os med, har skabt en fornyet debat om demokratiets skrøbelighed i en moderne verden. Men sådan har det altid været, og vores aktuelle demokrati er blevet til i et stadigt forsøg på tilpasning til de givne muligheder og magtforhold. 

Vi vil først kigge på demokratibegrebets filosofi og historie. Dernæst vil vi studere de vigtige formative processer og øjeblikke i skabelsen af det danske demokrati. Vi vil undersøge tilblivelsen af den danske forfatning (grundloven) og dens institutioner (lokalt og centralt) under inddragelse af emner som sociale og politiske bevægelsers udvikling og karakter, samspillet med erhvervslivet, pressens vilkår, ytringsfrihed, aktindsigt, korruption, administrationshistorie og embedsmandsloyalitet. Videre vil vi bl.a. ved analyse af centrale kildetekster (Grundtvig, Hal Koch, Pia Kjærsgaard) overveje, hvordan den demokratiske fortælling om den danske og den nordiske demokratiske udvikling er blevet til, og hvad den betyder for den aktuelle debat.

Der er således store muligheder for at undersøge og teste vores demokratiske fortælling ud fra den studerendes egne valg af fokus for selvstændige kildeundersøgelser. I forbindelse med undervisningen vil vi løbende arbejde med at stille strategiske og relevante spørgsmål til kildematerialet og dermed åbne op for forståelsen af demokratiets vilkår. Det forventes, at den studerende midt i kurset har lagt sig fast på et emneområde, der kan danne grundlag for et selvstændigt bidrag til undervisningen og eksamensopgaven.


Parallelt med områdeundervisningen følges en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien (koordinator: Jes Fabricius Møller). Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. De skiftende forelæsere vil behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet i forbindelse med Område 1.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 61. Demokratiet

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5