HIS 61. Fra Empire til Commonwealth: Det Britiske Imperium og 1. Verdenskrig

Kursusindhold

Område 1: Introduktion til historievidenskab (1. semester)
HIS 61. Fra Empire til Commonwealth: Det Britiske Imperium og 1. Verdenskrig
Det Britiske Imperium er historiens største. I sin storhedstid omfattede det næsten en fjerdedel af klodens landmasse og befolkning. Det blev således kaldt ’imperiet, hvor solen aldrig går ned’ og det Britiske Imperium har derfor været særdeles betydningsfuld for, hvordan verden ser ud i dag. Men udbruddet af 1. Verdenskrig i 1914 var skelsættene og var for alvor begyndelsen på enden. I dette kursus skal vi undersøge hvordan dette globale imperiale system blev påvirket af 1. Verdenskrig.

Kurset vil først belyse hvordan det britiske imperium er centralt for samtiden ved eksempelvis Brexit. Men hovedvægten af kurset er inddelt i tre faser: Den første vil undersøge opløbet til 1. Verdenskrig ved at karakterisere det Britiske imperiale system i denne periode, samt belyse relationerne til den kommende fjende, Tyskland. Anden del vil fokusere på selve krigen med specielt henblik på fredsforhandlingerne i Paris 1919.  Her skal vi bl.a. se på udviklingen af national identitet i fx Australien og Canada gennem krigen og hvilke agendaer de forskellige deltagere havde i Paris. Tredje del fokuserer på hvordan det britiske imperiale system så ud efter krigen. Her udvikledes ideen om Commonwealth sig for alvor hvori tidligere kolonier blev ’ligestillet’ med Storbritannien.

Læsningen vil primært bestå af videnskabelige artikler, uddrag fra bøger mv. Da kurset desuden udspringer af undervisers nuværende forskning, vil de studerende også arbejde med primære kilder hentet fra forskellige arkiver fra eksempelvis Australien og Storbritannien.  


Parallelt med områdeundervisningen følges en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien (koordinator: Jes Fabricius Møller). Forelæsningsrækken giver en introduktion til hovedtrækkene i den historiske udvikling i verden og Danmark. De skiftende forelæsere vil behandle nogle af de spørgsmål og problemstillinger, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer. Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet i forbindelse med Område 1.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• præsentere overblik over 1. Verdenskrig og Det Britiske imperiale system i perioden
• udvise kendskab til centrale teorier og synteser vedr. britisk imperialisme
• have indsigt i hvorledes 1. Verdenskrig og det britiske imperium har påvirket verden som vi kender den i dag
• identificere og benytte relevante kildesæt, især digitale samlinger
• have kendskab til en bred vifte af faglig litteratur
• læse, forstå og præsentere essensen af en videnskabelig artikel
• skrive og kritisk bearbejde en tekst med henblik på akademisk skriftlighed

Engelsk titel

HIS 61. Fra Empire til Commonwealth: Det Britiske Imperium og 1. Verdenskrig

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5