HIS 60. Magt og Imperium - en verdenshistorie

Kursusindhold

Modul 5: Bachelorprojekt (5. semester)
HIS 60. Magt og Imperium - en verdenshistorie
Dette kursus handler om imperier og imperialisme. Vi skal helt op i den verdenshistoriske skala og undersøge, ikke bare et samfund, men mange og ud i det helt lange perspektiv, fra bronzealderens oldtidsverden til den moderne Amerikanske supermagt. Imperier er forbundet med forestillinger om dominans og knusende overmagt, men i praksis har de altid været baseret på pragmatisk kompromis og samarbejde. Imperier rejser med andre ord spørgsmålet om magtens natur? I dette kursus vil vi tage udgangspunkt i et stort globalhistorisk forskningsprojekt og drage på rejse gennem fremmede egne, fra Qing kejsernes palads ved Chengde, til Englændernes New Delhi og de romerske kejseres Colosseum.

Se eventuelt interviewet Imperier hører ikke kun fortiden til.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 60. Magt og Imperium - en verdenshistorie

Uddannelse

Historie 
Modul 5: 
Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5