HIS 57. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Kursusindhold

Modul 3B: Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (3. semester)
HIS 57. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori
Formålet med dette kursus er, at give den studerende en forståelse for samfundsvidenskabelige teorier og deres betydning for historisk erkendelse. Kurset introducerer derfor til udvalgte samfundsvidenskabelige tilgange, der har en central placering i historiefaget. Tilgangenes videnskabsteoretiske position og mulige analytiske operationalisering bliver behandlet i undervisningen. Dermed gør undervisningen den studerende i stand til at inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i arbejdet med historien og at reflektere over videnskabsteoretiske aspekter af det analytiske arbejde.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• inddrage samfundsvidenskabelig teori og metode i forbindelse med analyse og fremstilling af historiske forløb og samfundstilstande i fortiden
• demonstrere kendskab til centrale samfundsvidenskabelige teoriers placering inden for den historiske kontekst, som de blev udviklet i
• redegøre for og kommentere samfundsvidenskabelige teorier og teorielementer

Engelsk titel

HIS 57. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Uddannelse

Historie 
Modul 3B: 
Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (HHIB00571E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar / forelæsning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5