HIS 56. Efter Holocaust

Kursusindhold

Modul 3A: Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (3. semester)
HIS 56. Efter Holocaust
Holocaust, folkedrabet på 6 millioner jøder under Anden Verdenskrig, er den største menneskelige katastrofe i moderne europæisk historie. Det er også en begivenhed, som har afgørende betydning ikke bare for den politiske udvikling efter krigen, men også for litteratur, kunst, psykologi og filosofi.  Fordi begivenheden spiller en afgørende rolle for europæisk (og amerikansk) identitet, er den genstand for et intenst historiebrug, der omfatter hele spekteret fra politik over pædagogik til underholdning. Hvilken rolle spiller den historiske forskning i denne proces, og hvad er samspillet mellem forskning og historiebrug?

 

Kurset vil desuden diskutere faglige og etiske problemstillinger i forhold til de talrige formidlingsgenrer og -former, der har taget Holocaust under behandling, herunder bl.a. biografier, film, kunst og tegneserier. 

Hvor går de metodiske og etiske grænser for formidlingen af traumatiske historiske begivenheder? Er det muligt at skildre Holocaust som en specifik historisk proces målrettet en særlig gruppe ofre, og samtidigt udlede en universel (dvs. almengyldig) lære af begivenheden.  Kan man det – og skal man? Og hvorfor er det svært at lade være?


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for de overordnede linjer i Holocausts historiske forløb
• diskutere de væsentligste historiografiske problemstillinger og tolkninger i Holocaust-forskningen
• identificere og diskutere forskellige former for historiebrug i relation til Holocaust
• reflektere kritisk over forskellige formidlingsgenrer og -former

Engelsk titel

HIS 56. Efter Holocaust

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / seminar

- Daniel Goldhagen: Hitler's willing Executioners. New York: Alfred A. Knopf, 1996.
- The Historiography of the Holocaust. Ed.: Dan Stone. New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Yderligere litteratur vil være tilgængelig i kursusrummet i Absalon ved semesterstart. 

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5