HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850

Kursusindhold

Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (2. semester)
HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850
De store øndringer i det danske landbrug begyndte i midten af 1750, og inden de var fuldførte var alle indbyggere i landet blevet påvirket.

Forandringerne berørte ejendomsforhold, arbejdsforhold, bebyggelsesmønstre, uddannelse, naboliv, dyrkningsformer, militære forhold, animalsk og agrar produktion,  politiske forhold, regeringsform osv., osv., osv.

Der vil blive inviteret gæsteforelæsere, som vil tale om forskellige temaer fra andre synsvinkler.

I maj vil der være en ekskursion til Frilandsmuseet i Sorgenfri.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 63. Danske Landboforhold 1750-1850

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning, forelæsninger og/eller øvelser i samarbejde med ét eller flere arkiver, museer eller lignende samt undervisning i håndskriftlæsning ved instruktor.

Der udarbejdes et kompendium til kurset, som indeholder et udvalg af tekster, der omhandler perioden, der omfatter en tid, der var præget af meget store forandringer i Danmark.

Derudover læses:
- Birgit Løgstrups: Bondens Frisættelse. 2015.

Det vil være en fordel, hvis deltagerne på forhånd har læst Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie bd. 9 (Den lange fred: 1700-1800 / af Ole Feldbæk. – 2003), der er tilgængelig på nettet som del af Gyldendals Store Danske på http:/​/​denstoredanske.dk/​Danmarkshistorien

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 388,5