HIS 63. Københavnernes historie 1700-1900

Kursusindhold

Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (2. semester)
HIS 63. Københavnernes historie 1700-1900
Kurset undersøger, hvordan københavnerne levede (med hinanden) i en periode, hvor byen forandrede sig fra traditionel enevældig residensstad til moderne storby. Også forholdet mellem byens indbyggere og ’magten’, hvad enten den repræsenteredes af lokale myndigheder eller statsmagten, vil blive undersøgt. Ved at se nærmere på modsætninger og konflikter i København, kan vi tegne konturerne af de sociale og kulturelle hierarkier og dominansforhold, der eksisterede under overfladen i den præ-industrielle by. Dernæst vil vi se på, hvordan københavnernes forhold ændrede sig i takt Københavns eksplosive vækst og drastiske forandringer af byrummet fra midten af 1800-tallet. Med forandringerne skabtes nye befolkningsgrupper, nye fælleskaber og nye konflikter. Den fysiske modernisering af byerne gik hånd i hånd med en mental. Nye forestillinger om byen og dens mennesker dukkede op. Disse forhold vil blive grundigt diskuteret på kurset og eksemplificeret med sager og arkivalier, der bringer os tættere på fortidens mennesker og deres livsvilkår.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Engelsk titel

HIS 63. Københavnernes historie 1700-1900

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning, forelæsninger og/eller øvelser i samarbejde med ét eller flere arkiver, museer eller lignende samt undervisning i håndskriftlæsning ved instruktor.

- Peter Henningsen og Ulrik Langen: Hundemordet i Vimmelskaftet – og andre fortællinger fra 1700-tallets København. København, 2010.
- Karin Lützen: Byen tæmmes. København, 1998 (er udkommet i nyt optryk).
- Tim Knudsen: Storbyen støbes- København mellem kaos og byplan 1840-1917. København, 1988.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • Total
  • 388,5