GRØ, Vestgrønlandsk sprogfærdighed (E19)

Kursusindhold

Kurset kvalificerer den studerende til at:

 • anvende centrale dele af den vestgrønlandske grammatik med  udgangspunkt i generelle syntaktiske teorier.
 1.  
 • anvende det basale ordforråd med rimelig sikker brug af rigtige verbalbøjninger og possessive nominalbøjninger.

 • føre en simpel dialog på vestgrønlandsk.

 • formulere simple tekster på vestgrønlandsk sikkert
Engelsk titel

Westgreenlandic Language Skills

Uddannelse

Arktiske og indianske studier med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Fagstudieordning  Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Vestgrønlandsk sprogfærdighed, (aktivitetskode HESB00651E )

BA-tilvalg 2019-ordning:
Grønlandsk sprogfærdighed (aktivitetskode HESB10131E)

 

 

Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver, hvor der bla. fokuseres på grønlandsk skriftlig formuleringsevne. Holdundervisningen omfatter fx forelæsninger, glosetræning, tekstlæsning, oplæsning, oversættelse, skriftlige og mundtlige øvelser (træning i udtale og samtale) samt gennemgang og analyse af grammatik. Dialogskabende studenteroplæg er en integreret del af undervisningen.

I undervisningen anvendes bogen ”Grønlandske læsestykker” (Christian Berthelsen). Derudover anvendes ”Grønlandsk tilhængsliste” (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling), ”Oqaatsit” (ordbog), "Grønlandsk grammatik" (Stig Bjørnum) og "Opgaver til grønlandsk" (Stig Bjørnum). Sidstnævnte kan erhverves i kompendieform. Endvidere anvendes ”Iluliarsuup ataani. Ministeriet for Grønland” (Karl Kruse). Endelig anvendes ”Understanding syntax” (Maggie Tallerman)

Bestået Vestgrønlandsk sprogintroduktion I og II eller tilsvarende prøver.

Kurset henvender sig til studerende, der har bestået grønlandsk propædeutik.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Find eksamensform mv i studieordningerne, der er tilgængelige på   https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 328,5
 • Forelæsninger
 • 42
 • Total
 • 412,5