GRØ, Det moderne Grønland (E19)

Kursusindhold

Grønland markerer sig stadigt stærkere og mere selvstændigt i forhold til Danmark og omverdenen. Ønsket om anerkendelse af det grønlandske folk og dets selvbestemmelsesret går som en rød tråd gennem de seneste årtiers diskussioner om selvstyre og selvstændighed.

Kurset indfører den studerende i centrale samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger relateret til det moderne Grønland. Efter flere hundred års status som dansk koloni har Grønland gennem de sidste mere end 60 år været karakteriseret af afkoloniserings- og nationsdannelsesprocesser. 

Med udgangspunkt i aktuelle temaer relateret til globalisering, urbanisering, miljø, kultur & kommunikation, økonomi, styreformer og politik diskuteres udviklingens problemkomplekser og diskurser i et sammensat og flerkulturelt samfund. Diskussionerne vil endvidere relatere sig til nyere primært antropologiske teorier inden for disse områder.

Kurset består af flere elementer: 1) kursusundervisning (forelæsninger, studenteroplæg, gruppediskussion mv.), 2) dokumentarfilm med analyse og diskussion og 3) opgaveskrivning (projektstyring, litteratursøgning, øvelser mv.).

Eksamen for BA tilvalg er en 11-15 sider fri skriftlig hjemmeopgave, mens eksamen for KA tilvalgsstuderende er en fri skriftlig hjemmeopgave på 21-25 sider.

Engelsk titel

Contemporary Greenland

Uddannelse

Arktiske og indianske studier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Eskimologi og Indianske sprog og kulturer, 2015

Fagstudieordning Bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2015-studieordning:
Det moderne Grønland (aktivitetskode HESB00641E)

BA 2019-tilvalgsordning:
Aktuelle kultur- og samfundsforhold i Grønland (aktivitetskode HESB10141E)

KA 2019 tilvalg:
Specialiseret emne i arktisk kultur og samfund (aktivitetskode HESK13011E)

Holdundervisning med forelæsninger og aktiv inddragelse af de studerende i form af studenteroplæg og tekstdiskussioner. Studerende vil yderligere få individuel opgavevejledning.

Masters til kopiering.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse
  • 328,5
  • Total
  • 412,5