GRØ, Inuit Kultur og Samfund (E19)

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. Relevante teorier, metoder og diskussioner for det regionale studie af inuits kultur- og samfundsforhold introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur. Der arbejdes ligeledes med opgaveskrivning og mundtlige foredrag, som en del af undervisningen.

Eksamen for tilvalgsstuderende er en 11-15 sider fri skriftlig hjemmeopgave.

Du er som tilvalgsstuderende selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Fagstudieordning bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetskode HESB00711E)

BA tilvalg 2019-studiordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetetskode HESB10111E)

 

Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende med kortere oplæg, samt opgavefeedback.

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk og et obligatorisk pensum på 900-1000 normalsider

Kurset henvender sig til BA studerende på Grønlandske og arktiske studier samt til tilvalgsstuderende, som vil styrke deres viden om inuits kultur og samfundsforhold i før-kolonial og nyere tid, samt de historiske dynamikker, som har fundet sted i Arktis.

Der gives individuel opgavevejledning til tilvalgsstuderende

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 342,5
 • Forelæsninger
 • 70
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAB0100EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se link nedenfor
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Frank Sejersen   (8-75676c6774756770426a776f306d7730666d)
 • Søren Thue Thuesen   (8-75766a7767756770426a776f306d7730666d)
Underviser

Frank Sejersen sejersen@hum.ku.dk, Søren Thuesen sthuesen@hum.ku.dk

Gemt den 06-05-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students