GRØ, Grønlandsk sprogintroduktion I (E19)

Kursusindhold

I begynderundervisningen i grønlandsk er hovedvægten lagt på den mundtlige sprogindlæring, men der arbejdes også med læse- og skrivefærdighed samt med oversættelse. Den grønlandske grammatik gennemgås i hovedtrækkene. I slutningen af kurset kan den studerende udtale grønlandsk på basalt niveau, forstå og forholde sig til de grundlæggende sproglige konstruktioner og den elementære grammatik i grønlandsk, herunder bestemmelse af ordklasser, beherske gloser og vendinger på grønlandsk på et begynderniveau

Engelsk titel

Greenlandic Language Introduction (Propaedeutics) 1

Uddannelse

Fagstudieordning bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Grønlandsk sprogintroduktion 1, (aktivitetskode HESÆ00031E)

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende suppleret med øvelser og hjemmeopgaver. Holdundervisningen omfatter glosetræning, tekst-læsning, oplæsning, oversættelse, grammatisk analyse samt øvelser (fx stile-øvelser samt træning i udtale og samtale). I undervisningsforløbet udleveres der min. fire hjemmeopgaver til selvstændig besvarelse.

I undervisningen anvendes bogen "Læsestykker i grønlandsk" af Christian Berthelsen (1980), samt andre tekster. Derudover anvendes "Grønlandsk tilhængsliste" (Lise Lennert Olsen og Birgitte Hertling, 2011), "Oqaatsit, (ordbog Gl-Dk) (Christian Berthelsen et al (2010)", Ordbogen - dansk/grønlandsk (Robert Petersen & Kirsten Gade Jones (2011), Stig Bjørnum (2012) "Grønlandsk grammatik" og "Opgaver til grønlandsk" samt undervisningsmateriale i kopiform.

Skal være indskrevet på BA uddannelsen i Eskimologi og indianske sprog og kulturer eller Tilvalgsstudiet på BA-niveau.

Kurset henvender sig til studerende der starter på BA uddannelsen i Grønlandske og arktiske studier, eller tilvalgsstuderende, som ønsker at få propædeutisk undervisning i grønlandsk

Når der tales om grønlandsk sprog refererer det til vestgrønlandsk.

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Find eksamensform mv i studieordningerne, der er tilgængelige på   https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

 

 

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 314,5
  • Forelæsninger
  • 98
  • Total
  • 412,5