Moderne og nutidig litteratur på fransk (KASF)

Kursusindhold

Studerende opnår færdigheder i:

redegøre kritisk for den aktuelle litteratur på fransk, herunder også litteratur fra det frankofone område uden for Frankrig

redegøre indgående for mindst 2 centrale litterære værker på alle niveauer, fra detaljeplan over værkernes hovedtemaer og æstetiske form til deres litteraturhistoriske og geografiske placering med en reflekteret inddragelse af de på kurset præsenterede og anvendte teoridannelser

sammenholde disse observationer i en samlet læsning og fortolkning af værket

formidle overblik over aktuelle litteraturteorier

anvende litteraturteorier, der er præsenteret i løbet af kurset, hen-sigtsmæssigt i forhold til de udvalgte værker

formidle overblik over litteraturens forhold til den idéhistoriske og den litteraturteoretiske udvikling

forstå perspektiverne i frankofonien og formidle disse

forklare kulturhistoriens vigtigste aktøer og forfattere

placere tekster i en kulturel og historisk kontekst

formidle på en sammenhængende og argumenterende måde

Engelsk titel

Modern and Contemporary Literature in French (KASF)

Holdundervisning

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 176,75
 • Total
 • 204,75

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Delvist på dansk
Kursusnummer
HFRK04001U
ECTS
7,5 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Carsten Meiner   (7-6771696d726976446c7971326f7932686f)
Gemt den 24-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students