Fransk - Bachelorprojekt - forår

Kursusindhold

Der opnås færdighed i at:

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for fransk sprog, litteratur eller historie og samfundsforhold 
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling 
 • gennemføre en undersøgelse af fransksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte 
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig 
 • udtrykke sig klart på et syntaktisk korrekt og idiomatisk fransk og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer 
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. 
Engelsk titel

French - Bachelor’s Project - spring

Holdundervisning

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 409,5
 • Total
 • 409,5