Fransk - Kultur 2: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur (BASF)

Kursusindhold

Kultur 2 (fælles forelæsning med fransk, italiensk, tysk, portugisiske og brasilianske studier):

Kurset giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som læsestrategier, litteratursøgning og argumentationsteknik.  

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sammenhængen mellem sprog og kultur og sprogets betydning for den kulturelle og historiske udvikling. Der gennemgås centrale begreber og aspekter inden for sprog og kultur. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. terror, magt og fake news.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Det franske forløb:

Kurset er opdelt i to dele:

Frankrig og den fransktalende verden 19.-21. århundrede. Kurset introducerer til Frankrigs litteratur- og kulturhistorie i det 19. og 20. århundrede. Der introduceres til litterære strømninger (romantik, realisme, naturalisme, symbolisme og modernisme) og til parallelle kultur- og socialhistoriske fænomener.  Kurset er baseret på repræsentative litterære tekster der læses i uddrag eller integralt og som perspektiveres med historiske og teoretiske tekster.

Frankrig og den fransktalende verden 19.-21. århundrede. Kursets grundlæggende formål er at introducere til de politiske og kulturelle relationer, der binder den fransksprogede verden sammen: Hvorfor tales der fransk på flere kontinenter? Hvilke værdier tillægges det franske sprog i de forskellige fransksprogede områder? Hvad sker der, når ét sprog skal beskrive mange forskellige historiske erfaringer og kulturelle identiteter? Kurset vil have omdrejningspunkt i kolonisering og afkolonisering og de dertil knyttede begrebers historie.
Kurset inddrager såvel essays som historiske og litterære tekster, som løbende vil blive perspektiveret med kritiske og teoretiske tekster.

Engelsk titel

French - Culture 2: Literature, History and Culture of the French-Speaking World (BASF)

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

 • J. K. Sanaker, K. Holter & I. Skattum, La francoponie – une introduction critique, Oslo, Unipub Forlag/Oslo Academic Press, 2006
 • Kompendium eller tekster på Absalon.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse
 • 325,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Fransk
Kursusnummer
HFRB10281U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Kapacitet
30
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Carsten Meiner   (7-6d776f73786f7c4a727f7738757f386e75)
 • Lisbeth Verstraete-Hansen   (8-6e786a6370756770426a776f306d7730666d)
Gemt den 23-04-2019

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students